Οι εθελοντές μας

Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά. Προσφέροντας στο πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία, οι εθελοντές αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές και διαπροσωπικές τους δεξιότητες, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη στήριξη συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη.

H ομάδα διαχείρισης

Η ομάδα διαχείρισης του προγράμματος Φιλία σε κάθε Ηλικία αποτελείται από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Ινστιτούτου Prolepsis, εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες και μία πολυπληθή ομάδα εθελοντών.

Το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis είναι ένας επιστημονικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο της ιατρικής έρευνας, της προαγωγής υγείας, της περιβαλλοντικής και εργασιακής ιατρικής από το 1990.

Βασική πεποίθηση του Ινστιτούτου είναι ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες, αδιαπραγμάτευτο αγαθό και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Υπό αυτό το πρίσμα, αποστολή του είναι να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, εκπονώντας ακαδημαϊκή έρευνα και εφαρμόζοντας

τα αποτελέσματά της τόσο σε εκπαιδευτικές και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, όσο και σε δράσεις συνηγορίας. Επί σειρά ετών, το Ινστιτούτο Prolepsis ασχολείται ενεργά με τις ανάγκες των ατόμων Τρίτης Ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει τα ακόλουθα προγράμματα ειδικά για την Τρίτη Ηλικία:

365for_ProlepsisNews
Καθημερινή προσφορά υγιεινών γευμάτων σε πυροπαθείς κατοίκους, ηλικίας 65 ετών και άνω, στην ανατολική Αττική
logo2
Ευρωπαϊκά προγράμματα για τη βελτίωση του αλφαβητισμού υγείας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων Τρίτης Ηλικίας σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας
logo1
Πρόγραμμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων Τρίτης Ηλικίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
logo3
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη βελτίωση του αλφαβητισμού υγείας των ηλικιωμένων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών