Στο πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία μπορούν να προσφέρουν μαθητές και φοιτητές είτε μέσω των σχολείων και πανεπιστημίων τους, είτε ανεξάρτητα. Στόχος είναι τα άτομα μικρότερης ηλικίας να αυξήσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τη διαδικασία γήρανσης και τις προκλήσεις που ενέχει για τα άτομα Τρίτης Ηλικίας στη χώρα μας και παράλληλα να αναπτύξουν το αίσθημα κοινωνικής συμμετοχής και προσφοράς.

Επίσης, μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία οι μαθητές και οι φοιτητές μπορούν να ενισχύσουν το βιογραφικό και το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους προφίλ.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφέρουν ανάλογα με το επίπεδο των μαθητικών και φοιτητικών τους υποχρεώσεων και σε συνεννόηση με το Ινστιτούτο.

Μπορούμε να διαμορφώσουμε μαζί δράσεις κοινωνικής προσφοράς για την Τρίτη Ηλικία και να υποστηρίξουμε την προσωπική σου ανάπτυξη.
photo-1434030216411-0b793f4b4173
Επικοινώνησε με το Ινστιτούτο Prolepsis στο 2106255700 ή στείλε email στο info@filiasekatheilikia.gr