Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα παρέμβασης για την αντιμετώπιση της μοναξιάς/κοινωνικής απομόνωσης στην Τρίτη Ηλικία, το Ινστιτούτο Prolepsis ένωσε τις δυνάμεις του με τον διεθνή Οργανισμό «Petits Frères des Pauvres» (PFP).

Ο οργανισμός «Petits Frères des Pauvres» δραστηριοποιείται σε 10 χώρες μέσα από ένα δίκτυο συνεργασιών που έχει αναπτύξει σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Η Ελλάδα είναι μία από τις 14 χώρες στις οποίες υλοποιείται η αντίστοιχη πρωτοβουλία για τη μοναξιά, μέσω του Ινστιτούτου Prolepsis, και του προγράμματος Φιλία σε κάθε Ηλικία.

Η δράση των «Petits Frères des Pauvres» ξεκίνησε το 1946 στο Παρίσι με στόχο να στηρίξει άτομα Τρίτης Ηλικίας που είχαν βιώσει την απώλεια συγγενικών τους ατόμων στον πόλεμο, πολλά από τα οποία είχαν χάσει και τις περιουσίες τους.

Σήμερα, το δίκτυο του οργανισμού στη Γαλλία στηρίζει σε ετήσια βάση, μέσω του εθελοντισμού, περισσότερα από 30.000 άτομα Τρίτης Ηλικίας, αναδεικνύοντας και επιβεβαιώνοντας τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που έχει η ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία στην ευημερία των ανθρώπων αυτών.