Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συνεργασία κοινωνικών εταίρων, όπως Δήμοι, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Τοπικοί Σύλλογοι, Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Φορείς κ.ά.

Αρκετοί Δήμοι και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Αττική έχουν ήδη αγκαλιάσει το πρόγραμμα. Το Ινστιτούτο προσκαλεί και άλλους φορείς με τη συνεργασία των οποίων θα διευρύνουμε το πρόγραμμα και τον κύκλο υποστήριξης των ατόμων Τρίτης Ηλικίας

Η δημιουργία και η ενδυνάμωση τοπικών δικτύων κοινωνικών εταίρων αποτελεί καινοτομία του προγράμματος Φιλία σε κάθε Ηλικία και επίκεντρο του στρατηγικού του σχεδιασμού. Αποτελούν δυναμικά στοιχεία του έργου, καθώς δημιουργούν σχέσεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς σε τοπικό επίπεδο και σε βάθος χρόνου. Άλλωστε, οι  δεσμοί φιλίας μεταξύ εθελοντών και ατόμων Τρίτης Ηλικίας δεν έχουν χρονικό περιορισμό.

network