Στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλία σε κάθε Ηλικία δημιουργούνται μικρές ομάδες εθελοντών, οι οποίες συνδέονται με άτομα της Τρίτης Ηλικίας (ωφελούμενοι) με στόχο την ανάπτυξη σχέσεων “φιλίας”.

Για παράδειγμα, 2-3 εθελοντές διασυνδέονται με 2-3 ωφελούμενους. Με αυτόν τον τρόπο ο κάθε ωφελούμενος αποκτά περισσότερους «φίλους».

diagram

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, κάθε εθελοντής επικοινωνεί τηλεφωνικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, με τους ωφελούμενους. Όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, οι εθελοντές θα μπορούν να πραγματοποιούν επισκέψεις, καθώς και συλλογικές δράσεις, όπως περιπάτους, επισκέψεις σε πολιτιστικές δράσεις, κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο, οι ωφελούμενοι νοιώθουν ενεργά μέλη μιας κοινότητας που ενδιαφέρεται για αυτούς, ενώ ενεργοποιούνται πνευματικά και συναισθηματικά.