Γραμμή για τη μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία 210 6101300

Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10πμ έως τις 10μμ

Η γραμμή λειτουργεί ανώνυμα και έχει αστική χρέωση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλία σε κάθε Ηλικία λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 2106101300 για την υποστήριξη ατόμων Τρίτης Ηλικίας που νιώθουν μοναξιά.

Στην τηλεφωνική γραμμή μπορούν να καλούν άτομα της Τρίτης Ηλικίας που νιώθουν μοναξιά ή / και οι φροντιστές, μέλη του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντός τους. Η τηλεφωνική γραμμή παρέχει:

  • call Επικοινωνία / ανθρώπινη τηλεφωνική επαφή
  • info Ενημέρωση για το πρόγραμμα και διασύνδεση με εθελοντές
  • inst Διασύνδεση με κοινωνικές υπηρεσίες, όπου απαιτείται

Η γραμμή για τη μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία στελεχώνεται από εθελοντές που λαμβάνουν εξειδικευμένη εκπαίδευση και εποπτεία.