Οι εθελοντές του Φιλία σε κάθε Ηλικία επηρεάζουν θετικά τη ζωή ενός μοναχικού ηλικιωμένου αλλά και τη δική τους δημιουργώντας σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης και υποστήριξης.

Πώς μπορείς να βοηθήσεις:

Διασύνδεση / Κοινωνική Επαφή με άτομα Τρίτης Ηλικίας

Οι εθελοντές οργανώνονται σε μικρές ομάδες και διασυνδέονται με άτομα Τρίτης Ηλικίας σε επίπεδο κοινότητας/ γειτονιάς. Την περίοδο της πανδημίας, οι εθελοντές πραγματοποιούν τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηλικιωμένους, ανακουφίζοντας τη μοναξιά τους. Μόνο λίγος χρόνος την εβδομάδα και ένα τηλεφώνημα αρκεί για να έρθει το χαμόγελο στα χείλη ενός μοναχικού ατόμου Τρίτης Ηλικίας. Γίνε φίλος με έναν ηλικιωμένο και βοήθησε να ξανακερδίσει τη διάθεσή του για ζωή.

Τηλεφωνική Γραμμή για τη μοναξιά στη Τρίτη Ηλικία

Οι εθελοντές στελεχώνουν την τηλεφωνική γραμμή μέσα από τρίωρες εβδομαδιαίες βάρδιες. Η γραμμή λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 πμ με 10.00 μμ και οι εθελοντές απαντούν σε κλήσεις ατόμων Τρίτης Ηλικίας που χρειάζονται κάποιον να τους ακούσει. Οι εθελοντές της γραμμής για τη μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία μεταφέρουν το χαμόγελο και την καλή τους διάθεση δίνοντας διέξοδο χαράς και κατανόησης σε όσους καλούν για να βρουν συντροφιά.

Τι προσόντα πρέπει να έχεις:

Οι εθελοντές δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένες γνώσεις ή δεξιότητες. Χρειάζεται όμως να έχουν ευαισθητοποίηση και κατανόηση για την Τρίτη Ηλικία, ευγένεια και ενσυναίσθηση.

Τι θα κερδίσεις:

Προσφέροντας στο πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία θα αναπτύξεις τις επικοινωνιακές και διαπροσωπικές σου δεξιότητες, και θα αναλάβεις ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στη στήριξη συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη. Το Ινστιτούτο Prolepsis θα είναι συνεχώς δίπλα σου και θα σε στηρίζει μέσα από:

  • εξειδικευμένη σειρά εκπαιδεύσεων,
  • τακτική εποπτεία,
  • καθοδήγηση.

Κάθε εθελοντής λαμβάνει βεβαίωση συμμετοχής.